איך להגן על הילדים ולטפל בהצקות, בריוניות ותוקפנות במרחבי בית הספר

הרצאה שבה פורס פרופ' רולידר גישה עדכנית לטיפול בנגע ההקצה והבריונות, ומציג כלים מעשיים לניטור, ניתוח והפעלת התערבות מערכתית יעילה לצמצום התופעה השכיחה, שהיקפיה נרחבים ומדאיגים.

במה ידובר

– תרבות ההצקה – תמונת מצב ארצית של ממדי ואופי תופעת ההצקה והאלימות. הגדרה אופרטיבית להצקה על כל סוגיה והכרת מאפייני תלמידים השותפים בה – המציקים, הקורבנות והתלמידים העומדים מהצד.

– השלכות החשיפה להצקה על התלמידים המציקים והקורבנות.

– סימנים לקיום התופעה והפרכת מיתוסים.

– עקרונות כלליים בהפעלת תוכנית מערכתית להתמודדות עם הצקה וכלים למעקב שוטף אחר התופעה.

– כלים להפעלת תוכנית מערכתית ליצירת אקלים בית ספרי מיטבי ולהגברת התנהגויות אלטרנטיביות להצקה.

– איך ליצור מערכי שיעור להגברת המודעות.

– התערבויות יעילות להגברת מעורבות התלמידים בהפסקת ההצקה של חבריהם.

– הצעות לארגון אקולוגי יעיל של סביבות בית הספר למניעת התופעה.